Spojujeme ty, kteří chtějí a mohou pomoci, s těmi, kteří pomoc potřebují…

občanské sdružení hrajeme si

kdo jsme

Autoři projektu v červnu 2013 založili OS hrajeme si zaměřené na charitativní činnost. Na jedné straně propojují ty, kteří pomoci mohou a chtějí, s těmi, kteří pomoc potřebují.

Do projektu zvou významné osobnosti společenského, kulturního a sportovního života, které se stávají patrony konkrétních společensky prospěšných projektů.

jak pomáháme?

Postupným malováním jednoho obrazu více lidmi jednoduše a zábavnou formou vznikají díla, která mají svou výtvarnou a společenskou hodnotu. Obrazy vznikají fyzickým malováním i elektronickou formou.

Téma a celkové ladění obrazu určí patron konkrétního projektu, ostatní se účastní skupinové tvorby s tímto patronem, což generuje finanční prostředky. Následně je dílo vydraženo taktéž ve prospěch daného projektu.

Poděkování

Vývoj a realizaci celého projektu malování pro dospělé i děti jsme dokončili za velké či menší nezištné pomoci našich přátel a rodiny. Jindřich a Martina Šonkovi, Kristýna Šonková, Markéta Sonnewend, Zuzana Hudečková, PhDr. Jana Dokoupilová, Mgr. Olga Indrová, MUDr. Jan Boženský, ak.soch. Eva Kučerová, Edvard a Věra Schiffauerovi, Jozef a Vlasta Šikovi, Petr a Esther Hemerlovi, MgA. Nikolaos Grigoriadis a Bc. Petra Grigoriadu, Petr a Sylva Kurzovi, Šárka Šomková, Bc. Lenka Jančová a rodina Chalupových jsou lidé, kterým touto cestou upřímně děkujeme.

Marta Branny Dvořáková a Stanislav Branny, autoři projektu